KONTINGENT

Indmeldelse i klubben skal ske ved klubbens kasserer, hvor ved der opkræves indmeldingsgebyr tilsvarende en måneds kontingent.

Indmelding kan kun ske ved samtidig udfyldelse af indmeldingsblanket, der udleveres i klubben.

Prisen er uanset hvor mange hold, man deltager på:

5 – 14 år: 50 Kr. Pr. Måned

Over 14 år: 75 Kr. Pr. Måned

Passive medlemmer: 25 Kr. Pr. Måned
(Der betales minimum for 6 måneder ad gangen for passive medlemmer)

Støt klubben som passivt medlem, hvorved du er velkommen til at deltage i årets klubarrangementer:
Generalforsamling, Budo BBQ, Sommerlejr, Julefrokost og KLUBTURE.
Passive medlemmer må ikke deltage i de normale træningsaftner.

Kontingent betales i klubben kontant, eller ved bankoverførsel:

(Husk at oplyse navn + medlemsnummer)

Reg. Nr: 1551

Kontonummer: 3295 830166

Udmeldelse skal ske ved klubbens kasserer, samt betaling af evt. resterende kontingent, inden et medlem er meldt ud.

Ved udeblivelse fra klubben uden betaling af kontingent, bliver man noteret som restancemedlem for skyldig 3 måneders kontingent.

Skal du ud og rejse, bliver skadet eller i en længere periode ikke kommer til træning, så meddel det til kasseren. Vi kan sætte dit medlemskab på pause, eller sætte dig som passiv medlem.

Hvis vi ikke får noget at vide, så forventes der betaling hver måned selvom du ikke møder op.

Loading